Phiên chợ "trên bến dưới thuyền" mỗi năm chỉ có một lần ở Sài Gòn

.
Phiên chợ
 
 
Phiên chợ "trên bến dưới thuyền" mỗi năm chỉ có một lần ở Sài Gòn
Nguồn: dulich.vnexpress.net