Lý do Đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4

.
Theo văn bản thông báo do Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký ngày 27/4, thì việc tổ chức đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4.

Ngày 27/4, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã ký thông báo đến các ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VII về việc báo cáo công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa VIII.

Theo đó, trong văn bản thông báo này có nêu: “Tiểu ban nhân sự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII xin báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến bỏ tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh lãnh đạo VFF khóa VIII, được quy định trong dự thảo Đề án nhân sự BCH VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) như sau: 

12 ý kiến đồng ý với đề xuất bỏ tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh lãnh đạo VFF khóa VIII.

2 ý kiến đồng ý với đề xuất bỏ tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa VIII nhưng lại không đồng ý bỏ tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa VIII.

4 ý kiến không đồng ý bỏ tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh lãnh đạo VFF khóa VIII.

1 ý kiến xin phép không có ý kiến về vấn đề này.

4 Ủy viên BCH không có ý kiến trả lời được xem như đồng ý với đề xuất tiêu chí bằng cử nhân đối với các chức danh lãnh đạo VFF khóa VIII.

Lý do Đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4 Thông báo của Tiểu ban nhân sự đại hội VFF khóa VIII do ông Lê Hùng Dũng ký vào ngày 27/4. 

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến BCH VFF khóa VII, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành rà soát và thông báo cho các tổ chức thành viên VFF thực hiện đề cử nhân sự BCH VFF khóa VIII theo tiêu chí mới (dự kiến từ ngày 2/5-10/5/2018).

Vì vậy, đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4/2018. VFF sẽ báo cáo và xin ý kiến BCH thời gian dự kiến tổ chức đại hội VFF khóa VIII sau khi hoàn thành công tác nhân sự".

Cũng trao đổi thêm với PV, một lãnh đạo VFF cho biết "1 ý kiến xin phép không có ý kiến về vấn đề này" trong văn bản thông báo trên chính là ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức). Đồng thời, thời gian tổ chức đại hội VFF khóa VIII cũng chưa thể xác định được.

Nguồn: www.nguoiduatin.vn