10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 - xe lắp ráp lên ngôi

.
10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 - xe lắp ráp lên ngôi

* Hyundai Thành Công không công bố số liệu bán hàng.

Đồ họa: Tạ Lư
Lương Dũng

Nguồn: vnexpress.net