Lửa Thiêng: Nói với thời đại...

Lửa Thiêng: Nói với thời đại...

(Người Việt) - Người đời đã quen không chỉ nghĩ thầm mà còn phát biểu một cách trơ trẽn về những sự việc mà họ rõ ràng là không hề am tường.