Ngọt thơm cốm nếp Tú Lệ

Ngọt thơm cốm nếp Tú Lệ

Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18-1-2019, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).