Phát hiện tín hiệu laser bí ẩn trong vũ trụ

Phát hiện tín hiệu laser bí ẩn trong vũ trụ

Các nhà học tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết kính thiên văn không gian Herschel phát hiện 2 luồng laser bí ẩn xuất phát từ hệ sao đôi hiếm gặp có tên Tinh vân Con kiến.